Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The man drinks beer."

แปลว่า:ผู้ชายดื่มเบียร์

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ovan384408

ผิด ตรงไหนครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nuchy16

ผิดตรงไหนและอย่างไรค่

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา