Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The president stopped all trade between the north and south."

Dịch:Tổng thống đã dừng toàn bộ sự buôn bán giữa miền Bắc và miền Nam.

6 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Tổng thống đã ngừng toàn bộ việc buôn bán giữa phía bắc va nam... Is it okay?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

tổng thống đã dừng toàn bộ thương mại giữa miền Bắc và miền Nam.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

Mình viết y chang đáp án, chỉ khác là "việc buôn bán" khác với "sự buôn bán" của đáp án. Vậy là sai. Tào lao ghê ta! Mình nói rồi mà: những câu quá rắc rối, nhiều đáp án khả thi thì tốt nhất nên dẹp đi. Chúng ta học tiếng Anh chứ không phải học chơi chữ

3 tháng trước

Thảo luận liên quan