Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"When my father allows."

แปลว่า:เมื่อพ่อของผมอนุญาต

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

myแปลว่าฉัน อย่าเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผม

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 503

ตอบว่าคุณพ่อก็ผิด

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา