Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This subject is of great importance."

Dịch:Chủ đề này rất quan trọng.

5 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JOBKIEN

Mình nghe chữ “of” mà thành chữ “a”

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

cấu trúc này lạ. thường chỉ nói: this subject is very important.

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 24
  • 15

This subject is of great importance

5 ngày trước