"Thissubjectisofgreatimportance."

Dịch:Chủ đề này rất quan trọng.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JOBKIEN

Mình nghe chữ “of” mà thành chữ “a”

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

cấu trúc này lạ. thường chỉ nói: this subject is very important.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

This subject is of great importance

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.