"They run during their lunch hour."

แปลว่า:พวกเขาวิ่งในชั่วโมงอาหารกลางวันของพวกเขา

March 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

จะพวกเขาหรือพวกเธอ...งงเว้ยยยเอาสักอย่างสิ...พวกเขามาตลอดๆอยู่ๆเป็นพวกเธอซะงั้น


https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

มันฟังดูขัดๆเลย งง ครับ "ชั่วโมงอาหารกลางวัน"


https://www.duolingo.com/profile/ratchapon2

งงชอย


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

พวกเขาวิ่งระหว่างชั่วโมงอาหารกลางวันของพวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/Amonthep

ชั้วโมงอาหารกลางวันขัดกันครับ


https://www.duolingo.com/profile/RittichaiR1

ชั่งโมง อาหารกลางวัน ?!!!


https://www.duolingo.com/profile/Fern499091

สระ า มีไม่พอ งง?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย