Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They do not let me develop."

แปลว่า:พวกเขาไม่อนุญาตยอมให้ฉันพัฒนา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 20
  • 119

พวกเขาไม่ยอมให้ฉันพัฒนา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/itsmeorn

ตอบแบบนั้นเหมือนกันค่ะ ผิดแบบหัวร้อนที่สุด5555

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kawpode

พวกเขาไม่อนุญาติยอมให้ฉันพัฒนา ? แปลเป็นได้แย่มาก

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

พวกเขาไม่ยอมอนุญาตให้ฉันพัฒนา ตังหาก

วันที่แล้ว