Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They do not let me develop."

แปลว่า:พวกเขาไม่อนุญาตยอมให้ฉันพัฒนา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11

พวกเขาไม่ยอมให้ฉันพัฒนา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/itsmeorn

ตอบแบบนั้นเหมือนกันค่ะ ผิดแบบหัวร้อนที่สุด5555

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kawpode

พวกเขาไม่อนุญาติยอมให้ฉันพัฒนา ? แปลเป็นได้แย่มาก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

พวกเขาไม่ยอมอนุญาตให้ฉันพัฒนา ตังหาก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา