Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ผู้ชายหลายคนดื่มน้ำ"

แปลว่า:The men drink water.

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SurdejChuy

ผู้ชายหลายคนดื่มน้ำ man ต้องเติม s หรือเปล่าครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ppgamerr

ไม่ต้องค่ะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/supachai15

ทำไมถึงไม่ต้องครับ

วันที่แล้ว