"ผู้ชายหลายคนดื่มน้ำ"

แปลว่า:The men drink water.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SurdejChuy

ผู้ชายหลายคนดื่มน้ำ man ต้องเติม s หรือเปล่าครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ppgamerr

ไม่ต้องค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/supachai15

ทำไมถึงไม่ต้องครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hush210774

men เป็นรูปพหูพจน์ของ man ครับ เช่นเดียวกับ women

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย