"ผู้ชายหลายคนดื่มน้ำ"

แปลว่า:The men drink water.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SurdejChuy

ผู้ชายหลายคนดื่มน้ำ man ต้องเติม s หรือเปล่าครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ppgamerr

ไม่ต้องค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/supachai15

ทำไมถึงไม่ต้องครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hush210774

men เป็นรูปพหูพจน์ของ man ครับ เช่นเดียวกับ women

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย