"เป็ดดื่มนม"

แปลว่า:The duck drinks milk.

March 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

ช้างดื่มนมกลับผิดเพราะไม่มี the นำหน้า milk


https://www.duolingo.com/profile/PouPae1

เป็ดดื่มนม น่ารักจัง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย