Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ชุดกระโปรงชุดนี้ราคาแพงหูฉี่"

แปลว่า:The dress costs an arm and a leg.

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น