"We drink beer at the fair."

แปลว่า:พวกเราดื่มเบียร์ที่งานเทศกาลนี้

March 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

ไอ้คำว่า นี้ มันจำเป็นด้วยรึ


https://www.duolingo.com/profile/Mr.Nissorn

บ้าบอ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

The บางครั้งก็ไม่ให้ใส่ นี้ มีหลักในการใช้มั้ย


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

พวกเราดื่มเบียร์ที่งานเทศกาล

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย