"Her dress is pink."

แปลว่า:กระโปรงของเธอเป็นสีชมพู

March 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

Dress ชุดกระโปรงไม่ใช่หรอค่ะ บางปรโยคตอบชุดกระโปรงก็ถูก


https://www.duolingo.com/profile/SAFWANTLB

ชุดกระโปรงนะครับ ไม่ใช่"skirt"


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

มั่วนะ dress กระโปรงเหรอ แอปนี้จะทำให้คนเรียนภาษาอังกฤษสับสน


https://www.duolingo.com/profile/Kaii-30

มั่วคำแปลเยอะมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย