"Her shirt is purple."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตของเธอสีม่วง

March 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

Her shirt is purple .. สรุปคำตอบไหนค่ะ ตอบ เสื้อเชิ้ตของเธอเป็นสีม่วง ก็ผิด ตอบ เสื้อเชิ้ตของเธอสีม่วง ก็ผิด เดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิด กุงง


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ความเห็นเหมือนคุณpimavasaเลย


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

กว่าจะผ่านหมวดสีไปได้ เหนื่อยชิหาย


https://www.duolingo.com/profile/xlUy1

ทำไมต้องบังคับเป็นสีๆ ไม่เข้าใจ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย