Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"That soup is not hot."

Μετάφραση:Εκείνη η σούπα δεν είναι ζεστή.

πριν από 5 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/JqyoIe6O

pat pat pat pat pat

πριν από 2 μήνες

https://www.duolingo.com/Blas_de_Lezo00
Blas_de_Lezo00
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 11
  • 11
  • 10
  • 4
  • 773

That soup is not hot Εκείνη η σούπα δεν είναι ζεστή

Porque es un consomé.

πριν από 2 εβδομάδες