Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Yes, we go to the same school."

แปลว่า:พวกเราเรียนโรงเรียนเดียวกัน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

ใช่ พวกเราไปโรงเรียนเดียวกัน ผิดตรงไหน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา