"Yes, we go to the same school."

แปลว่า:พวกเราเรียนโรงเรียนเดียวกัน

March 11, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/RICHYPOOH1

ใช่ พวกเราไปโรงเรียนเดียวกัน ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

ผิดป่าว?


https://www.duolingo.com/profile/BuppachonC

เออ กูผิดเอง


https://www.duolingo.com/profile/SrirueanSi

นายคิดเหมือนกันไหมB2

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย