"Yes,wegotothesameschool."

แปลว่า:พวกเราเรียนโรงเรียนเดียวกัน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

ใช่ พวกเราไปโรงเรียนเดียวกัน ผิดตรงไหน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ex0A4
Ex0A4
  • 22
  • 201

ผิดป่าว?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย