"Your education is very important to me."

แปลว่า:การศึกษาของพวกเขาสำคัญต่อฉันมาก

March 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RICHYPOOH1

Yourแปลว่าของคุณไม่ใช่ของพวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

การศึกษาของคุณสำคัญต่อฉันมาก รึเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/yah558640

หลังๆมานี่แอฟพามึนเยอะน่ะค่พ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย