"The woman is pretty."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้สวย

March 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/jar582228

ผู้หญิงคนนี้สวย


https://www.duolingo.com/profile/Junior817347

โทษทีครับหัวร้อนไปหน่อย เป็นกำลังใจให้ครับ <3


https://www.duolingo.com/profile/mamamia.ma

ทำไมผิด สะกดถูกน้าาา


https://www.duolingo.com/profile/KetScamand

ต้องน่ารักนะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย