"Wedonotwanttostop."

Dịch:Chúng tôi không muốn dừng.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Ngừng hay dừng cũng vậy thôi, sao lại bắt lỗi này?????

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Duolingo như vậy đó

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.