"Whatdoyouhavetoofferawoman?"

Dịch:Bạn phải trao một người phụ nữ cái gì?

10 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hauvanhr

Câu này có thể hiểu 2 hai nghĩa khác nhau tùy theo coi động từ chính là "to have" hay "to have to"

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Bạn phải đưa gì cho một người phụ nữ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuyethuynh15

Đưa và trao có gì khác?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuyethuynh15

Doulingo cứng ngắt . Đáp án khác: Bạn phải đưa người phụ nữ cái gì? Cũng đúng chứ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hungnv84

nhiều câu học trước đó có dịch offer là "mời" giờ dịch như thế lại không đc

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.