Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What do you have to offer a woman?"

Dịch:Bạn phải trao một người phụ nữ cái gì?

0
5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hauvanhr

Câu này có thể hiểu 2 hai nghĩa khác nhau tùy theo coi động từ chính là "to have" hay "to have to"

1
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Bạn phải đưa gì cho một người phụ nữ

0
Trả lời3 tháng trước