"You are women."

แปลว่า:พวกคุณเป็นผู้หญิง

March 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NENA132578

Women = พหูพจน์ Woman = เอกพจน์


https://www.duolingo.com/profile/NimKanlaya

ทำไมถึงเป็นพวกคุณ?


https://www.duolingo.com/profile/Yim746166

you เป็นพวกคุณได้ไงครับ


https://www.duolingo.com/profile/vipa356479

You are women.Not They are not women.


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

They are นี่ใช้กับคนที่คุยด้วยหรอ


https://www.duolingo.com/profile/SaowaneeEn

Women คือผู้หญิงหลายคน You ต้องกลายเป็นพหูพจน์


https://www.duolingo.com/profile/Aoy642243

You=พวกคุณ​??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย