"She will give me a tomato."

แปลว่า:เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งฉัน

March 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WuttichaiB

เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งผม ผมกับผลมันกลับด้านนะ


https://www.duolingo.com/profile/NimariHede

คำตอบไม่ควรเป็น "เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งฉัน" แต่ควรจะเป็น "เธอจะให้มะเขือเทศฉันหนึ่งผล"


https://www.duolingo.com/profile/rG9g2

เธอจะให้มะเขือเทศฉันหนึ่งผล


https://www.duolingo.com/profile/Cindy905854

ทีมงานแก้คำแปลเหอะ กราบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย