1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Jablka a hrušky obsahují cuk…

"Jablka a hrušky obsahují cukr."

Translation:Apples and pears contain sugar.

March 14, 2018

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Viktor475934

Proč nejde: "Apples and pears include sugar"


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Include znamená že něco někam (do nějaké množiny) patří. "Fruit includes apples and pears."


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

The content of apples and pears includes sugar.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.