"ฉันมีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม"

แปลว่า:I have everything under control.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ppanithan

แปลถูกแล้วครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย