"The patient is talking to private doctors."

Dịch:Bệnh nhân đang nói chuyện với những bác sĩ tư.

7 tháng trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhnguye911602

Tôi dùng từ các bác sĩ mà không được chấp nhận.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongDanh8687
HongDanh8687
  • 25
  • 19
  • 15
  • 9
  • 428

Tui cũng như bạn. Ức chế vãi.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/trannhuynhi

Me too

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/duytan213

Admin xem lại câu trả lời giúp ạ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quang918337

Me too !

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

Những bác sĩ = Các bác sĩ, không nên bắt lỗi chỗ này, Duolingo ơi!

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.