Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The patient is talking to private doctors."

Dịch:Bệnh nhân đang nói chuyện với những bác sĩ tư.

5 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhnguye911602

Tôi dùng từ các bác sĩ mà không được chấp nhận.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongDanh8687
HongDanh8687
  • 25
  • 18
  • 14
  • 9
  • 362

Tui cũng như bạn. Ức chế vãi.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/duytan213

Admin xem lại câu trả lời giúp ạ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quang918337

Me too !

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

Những bác sĩ = Các bác sĩ, không nên bắt lỗi chỗ này, Duolingo ơi!

1 tuần trước