"What do you see in the picture?"

Dịch:Bạn nhìn thấy gì trong bức ảnh?

8 tháng trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.