Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What do you see in the picture?"

Dịch:Bạn nhìn thấy gì trong bức ảnh?

6 tháng trước

0 Nhận xét