"The teacher writes with a red pen."

แปลว่า:ครูคนนั้นเขียนด้วยปากกาแดง

March 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

ทำไมถึงแปลว่าครูคนนั้นค่ะ ใครก็ได้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/FpP49

แก้ไขด้วยครับ


https://www.duolingo.com/profile/kapongpump

น่าจะแปลว่าครูคนนี้มากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ทำไม The teacher ถึงแปลว่าครูคนนั้นครับ ที่ผ่านๆมาใช้คนนี้มาตลอด ทำไมช้อนี้ถึงเป็นคนนั้นครับ


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ที่สำคัญก็คือเมื่อผิดแล้วไม่ยอมแก้ไข


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ผมตอบว่า "คุณครูคนนั้นเขียนด้วยปากกาแดง" ก็ยังผิดเลย คุณครู กับครู นี่มันแตกต่างกันที่ตรงไหนถ้าไม่เข้าใจภาษาไทยก็ปิดแอ๊ปนี้ไปเถอะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย