Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó có xa đây không?"

Dịch:Is it far from here?

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cLinhPhm

Nó có xa đây không? dịch là : Is it far from here?

7 tháng trước