"Nó có xa đây không?"

Dịch:Is it far from here?

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cLinhPhm

Nó có xa đây không? dịch là : Is it far from here?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/vandatninhhiep

Lần này là Is it chứ ko phải It is là sao

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.