"She will wear the pink skirt."

แปลว่า:เธอจะสวมกระโปรงสีชมพูตัวนี้

March 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

"เธอจะสวมใส่กระโปรงสีชมพู" ผมแปลผิดหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/barako3

Duolingo keeps rejecting the correct answer thus leading into a dead end. Duolingo sucks!


https://www.duolingo.com/profile/Boslikeyea

ผมผิดตรงไหนครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

มี the แสดงว่าเป็นคำเจาะจงครับ


https://www.duolingo.com/profile/iBKN13

ตอบตามแล้วทำไมยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/safe166548

ผิดตรงไหน ดูเฉลยก็เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/mZmi18

ดิฉันแปลถูกและเขียนถูกทำไมส่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย