"She will wear the pink skirt."

แปลว่า:เธอจะสวมกระโปรงสีชมพูตัวนี้

March 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

"เธอจะสวมใส่กระโปรงสีชมพู" ผมแปลผิดหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/Boslikeyea

ผมผิดตรงไหนครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย