"Tôi yêu cha mẹ của tôi."

Dịch:I love my parents.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thu116545

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang138905

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.