Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi yêu cha mẹ của tôi."

Dịch:I love my parents.

0
4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thu116545

1
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang138905

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

0
Trả lời3 tuần trước