"She eats a strawberry."

แปลว่า:เธอกินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

March 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loung2

สตอเบอรี่ หรือ สตอเบอร์รี่


https://www.duolingo.com/profile/thanyaratt2

สตอเบอร์รี่


https://www.duolingo.com/profile/jiko82097

ตอบถูกทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/Toon84089

สตรอเบอร์รี่ แบบนี้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/PraneeSanp

พึ่งรู้นะว่า สตรอเบอร์รี่เขียนแบบนี้


https://www.duolingo.com/profile/romana809882

พูดไม่ผ่านสักที

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย