"Which one is red, which one is white?"

แปลว่า:อันไหนสีแดง อันไหนสีขาว

March 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/UL3j2

ทุกคนคะอันที่มันมีประโยชน์ที่เกมมันให้มาอยู่แล้วอะให้หมุน โทรศัพท์เป็นแนวนอนแล้วก็จะได้เอง มันจะทำงานอัตโนมัติด้วยการที่มัญจะใส่ตัวอักษรทั้งหมดลงไปเลยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย