"Iwalkafterlunch."

แปลว่า:ฉันเดินหลังกินข้าวเที่ยง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/thalajun1

แค่สลับคำว่าข้าวนิดเดียวเองมห้ไม่ได้หรอคะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย