Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I walk after lunch."

แปลว่า:ฉันเดินหลังกินข้าวเที่ยง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/thalajun1

แค่สลับคำว่าข้าวนิดเดียวเองมห้ไม่ได้หรอคะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา