"He eats our food."

แปลว่า:เขากินอาหารของพวกเรา

March 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fonvi2

ทำไม our ของนี้ถึงไม่มีsคะ


https://www.duolingo.com/profile/toalek

เพราะมีคำนามคือ​ food​ ต่อท้ายค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย