"คุณเป็นผู้หญิงและผมเป็นผู้ชาย"

แปลว่า:You are a woman and I am a man.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kwan189757

ฉันคิดว่าคำตอบของฉันถูกต้อง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThreepatKi

No

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย