Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณเป็นผู้หญิงและผมเป็นผู้ชาย"

แปลว่า:You are a woman and I am a man.

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kwan189757

ฉันคิดว่าคำตอบของฉันถูกต้อง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา