"คุณมีนก"

แปลว่า:You have a bird!

March 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thanagon.s

คำถาม You have bird ไม่มี a แต่เฉลยมี a เฉยเลย


https://www.duolingo.com/profile/Kanjana717878

ผิดเพราะ a


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

You have birds.


https://www.duolingo.com/profile/PinyapachR

ง่ายที่สุดในโลกนี้555


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ไม่มีคำว่าตัวหนึ่งแต่เฉลยว่า a bird ???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย