Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He will return from work at seven."

Dịch:Anh ấy sẽ đi làm về lúc bảy giờ.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thng467695

Lỗi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Anh ấy sẽ trở về từ chổ làm lúc 7 giờ

2 tháng trước