"He will return from work at seven."

Dịch:Anh ấy sẽ đi làm về lúc bảy giờ.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thng467695

Lỗi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Anh ấy sẽ trở về từ chổ làm lúc 7 giờ

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.