Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Many people thought that the new dance was pretty."

Dịch:Nhiều người đã nghĩ rằng vũ điệu mới là đẹp.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 936

Many people thought that the new dance was pretty.

6 tháng trước