"We love ourselves."

แปลว่า:พวกเรารักตัวเอง

March 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

พวกเรารักตัวพวกเราเอง ไม่ใช่หรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

ไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/siriwanmee

ไม่ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย