Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกผู้ชายไป"

แปลว่า:The men go.

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/CandySoda3

The men goes

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

The man กิริยา ต้องเติม s ป่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา