"พวกผู้ชายไป"

แปลว่า:The men go.

March 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

The men เป็นพหูพจน์ ไม่ต้องเติม s


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

The man กิริยา ต้องเติม s ป่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย