Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một câu hỏi mở."

Dịch:It is an open question.

6 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cowsally

Ai biết......!

12 tiếng trước

https://www.duolingo.com/nguynlbonh2

không mở thì đóng có gì đâu

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Biden2016

Giati thích dùm mình question open được không

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Aki99258

theo mình hiểu thì do open là tính từ nên nó đứng trước question (danh từ)

3 tháng trước