Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thức ăn của chúng tôi thì tuyệt hảo."

Dịch:Our food is excellent.

6 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 165

Mình nghĩ dùng "perfect" cũng được mà.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
 • 25
 • 51

Our food is excellent

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MailaChanl

Why does not use delicous?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/buinhatthao

Đúng .. mình nghĩ perfect mới đúng

2 tháng trước