"My dad loves my sister."

แปลว่า:พ่อของผมรักน้องสาวผม

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/phonomenon1

my = ของผม?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

พ่อของฉันรักพี่สาวของฉัน ทำไมผิด?

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/M7Z7z

ตลกหล่ะ คำแรกใช้ ของผม คำที่สองใช้ ผม ถ้าสลับกันจะผิดไหม

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย