"My dad loves my sister."

แปลว่า:พ่อของฉันรักน้องสาวฉัน

March 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

พ่อของฉันรักพี่สาวของฉัน ทำไมผิด?


https://www.duolingo.com/profile/phonomenon1

my = ของผม?


https://www.duolingo.com/profile/KitisakRak

ช่วยแก้คำเฉลยด้วยครับ มันผิด


https://www.duolingo.com/profile/N93m2

ตลก เล่นมากตั้งนานใช้คำว่าฉัน แต่มาข้อนี้ให้ใช้ว่าผม


https://www.duolingo.com/profile/N93m2

Sister เป็นพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้ป่ะ


https://www.duolingo.com/profile/M7Z7z

ตลกหล่ะ คำแรกใช้ ของผม คำที่สองใช้ ผม ถ้าสลับกันจะผิดไหม


https://www.duolingo.com/profile/Pooklik1

My แปลว่า ของฉัน หรือ ของผม


https://www.duolingo.com/profile/Ayisha631105

บางทีก็นะๆๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/WinCheewin

สร้นตรีน


https://www.duolingo.com/profile/WinCheewin

อ้าวไอ้สระ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย