"My dad loves my sister."

แปลว่า:พ่อของผมรักน้องสาวผม

March 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

พ่อของฉันรักพี่สาวของฉัน ทำไมผิด?


https://www.duolingo.com/profile/phonomenon1

my = ของผม?


https://www.duolingo.com/profile/M7Z7z

ตลกหล่ะ คำแรกใช้ ของผม คำที่สองใช้ ผม ถ้าสลับกันจะผิดไหม


https://www.duolingo.com/profile/Pooklik1

My แปลว่า ของฉัน หรือ ของผม


https://www.duolingo.com/profile/Ayisha631105

บางทีก็นะๆๆๆๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย