Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"He is too young to use the Internet."

Μετάφραση:Αυτός είναι πάρα πολύ νέος για να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.

πριν από 5 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/SeviKyrias

Το διαδύκτιο και τι ίντερνετ δεν είναι το ιδιο πράγμα;;;; σε προηγούμενη πρόταση το μετέφραζε σαν διαδύκτιο τώρα τι άλλαξε;;

πριν από 5 μήνες

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 15
  • 11
  • 11
  • 33

Πιθανόν να λείπει από τη βάση με τις σωστές απαντήσεις γι'αυτή την άσκηση.

πριν από 4 μήνες