"Cô ấy có vẻ như cần một bác sĩ."

Dịch:She seems to need a doctor.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnlynnhi

Làm đúng

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.