Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có vẻ như cần một bác sĩ."

Dịch:She seems to need a doctor.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnlynnhi

Làm đúng

6 tháng trước