"MydaddrankbeeronThursday."

แปลว่า:พ่อของฉันดื่มเบียร์เมื่อวันพฤหัสบดี

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mondaybit

พ่อของฉันดื่มเบียร์ในวันพฤหัสบดี

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

สับสนไปหมดแล้ว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย