Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"My dad drank beer on Thursday."

แปลว่า:พ่อของฉันดื่มเบียร์เมื่อวันพฤหัสบดี

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mondaybit

พ่อของฉันดื่มเบียร์ในวันพฤหัสบดี

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา