Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ có một vài cuốn sách."

Dịch:They have a few books.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

??????!!

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

"They have few books" sao lại không được. Sao còn phải thêm "a" vào trong khi đã có "few". Thêm a vào trông khó hiểu hơn "Họ có một một số quyển sách!."

5 tháng trước