Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Yesterday I played with my dog."

แปลว่า:เมื่อวานนี้ ฉันได้เล่นกับหมาของฉัน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mondaybit

เมื้อวานนี้ฉันได้เล่นกับสุนัขของฉัน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา