Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not have a sheet of paper for writing."

Dịch:Tôi không có một tờ giấy để viết.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 906

I do not have a piece of paper for writing.

4 tháng trước