"Kan du forklare måneillusjonen?"

Translation:Can you explain the Moon illusion?

10 months ago

4 Comments


https://www.duolingo.com/Margreet51983

Hva er måneillusjonen?

10 months ago

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 25
 • 24
 • 18
 • 18
 • 16
 • 16
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 97

Måneillusjonen er et kjent, men vanskelig eksempel på et optisk bedrag, nemlig det fenomen at månen (og sola) virker større ved horisonten enn når den står høyt på himmelen. Allerede i syriske dokumenter fra 600-tallet fvt. eller tidligere er fenomenet omtalt, men uten å bli bedømt som en illusjon. Grekerne reflekterte over fenomenet, og Aristoteles bedømte det antagelig som en virkning av lysets spredning eller brytning i det nedre luftlagets fuktighet, altså ikke som en egentlig illusjon. Senere er fenomenet blitt inngående diskutert, både på prinsipielt grunnlag og i talløse eksperimentelle enkeltstudier.

En umiddelbar erfaring er at svært mange oppfatter månen som nærmere enn stjernehimmelen når den står som en «stor» skive over skogkammen, nabobygningene eller andre ting man kjenner størrelsen til. Måneillusjonen er ikke bare den eldste omtalte illusjon, men fortsatt en av de mest gåtefulle.

- Source

10 months ago

https://www.duolingo.com/Sanctacaris_unc.
Plus
 • 25
 • 16
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 775

Takk for forklaringen!

6 months ago

https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 25
 • 24
 • 18
 • 18
 • 16
 • 16
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 97

Bare hyggelig!

6 months ago
Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.