"ThereisalibraryineverycityofAmerica."

Dịch:Có một thư viện ở mỗi thành phố của nước Mỹ.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyengiavu

Ở Mỹ mỗi thành phố đều có một có thư viện

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HenryTran123

Thiệt ko

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.