"There is a library in every city of America."

Dịch:Có một thư viện ở mỗi thành phố của nước Mỹ.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyengiavu

Ở Mỹ mỗi thành phố đều có một có thư viện

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HenryTran123

Thiệt ko

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.