Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Calling your mother is a good idea."

แปลว่า:การโทรหาคุณแม่ของคุณคือความคิดที่ดี

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tanawat6

ลืมพิมพ์คำว่าการ ก็ผิดทั้งที่พิมพ์ถูกมาทั้งประโยค duolingo นี่เรื่องภาษาไทยหลายรอบละนะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา