"Calling your mother is a good idea."

แปลว่า:การโทรหาคุณแม่ของคุณคือความคิดที่ดี

March 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/papatsornT1

ผิดตรงคำว่า"เป็น" สรุปต้องใช้แค่ "คือ ใช่ไหท

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย